Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

ANALUM

PROJEKT: Analum

Název projektu: Bioanalytická sada Analum (R)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program: Proof of Concept

Číslo výzvy: IV.

Hlavní řešitel: E&H services a.s., Budějovická 618/53, 140 00 Praha 4, www.ehss.eu

Spoluřešitel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Odborný garant a hlavní řešitel projektu: Ing. Tomas Ocelka, Ph.D

O projektu:

Cílem projektu je ověření komerčního potenciálu bioanalytické sady Analum®, která byla vyvinuta na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Sada využívá bioluminiscenčních bioreportérů enkapsulovaných do PVA matrice (tzv. biokatalyzátor lentikats), které jsou následně vkládány do jamek mikrotitrační destičky a je měřena bioluminiscenční odezva. Srovnáním odezvy na vzorek, kontroly a kalibrační standardy je možné relativně rychle (v řádu jednotek hodin) detekovat přítomnost analytu a orientačně určit jeho koncentraci.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_214/0017879

Akreditace