Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Analytické služby

Laboratoř E&H patří mezi přední odborné pracoviště v oblasti plynové a kapalinové chromatografie.  Laboratoř nabízí rutinní i pokročilé ultrastopové analytické testování rozsáhlé řady zejména organických látek, se zaměřením na perzistentní organické polutanty. Pracoviště disponuje několika plynovými a kapalinovými chromatografy s vysoce citlivými hmotnostními a spektrofotometrickými detektory: GC-MS/MS, GC-MS, GC-HRMS, LC-MS/MS,  GC-FID, GC-ECD, LC-FLD.

 

Laboratoř má akreditovaný systém jakosti dle mezinárodně uznávaného standardu ČSN EN 17025. Rozsáhlé zkušenosti odborných pracovníků laboratoře, kteří dlouhodobě spolupracují s řadou tuzemských i zahraničních institucí, jsou zárukou vysoké kvality služeb. Dalším ukazatelem kvality práce analytické laboratoře je pravidelná účast a výborné výsledky mezilaboratorních porovnávacích rozborů i na mezinárodní úrovni.

Zpracování vzorků zpravidla provádíme od tří do deseti pracovních dnů.

Certifikace


Adresa pro doručení vzorků

Doručení vzorků do laboratoře
(zkopírujte na štítek):

Sídlo: Dobrá 240, E&H services, a.s.,
739 51, Česká republika
pro doručení volejte na číslo:

+420-608742251 – příjem vzorků (info@ehss.eu)


Sídlo společnosti
E&H services, a.s.

Budějovická 618/53
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 24718602
DIČ: CZ24718602