Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Analytické služby

Laboratoř E&H patří mezi přední odborné pracoviště v oblasti plynové a kapalinové chromatografie.  Laboratoř nabízí rutinní i pokročilé ultrastopové analytické testování rozsáhlé řady zejména organických látek, se zaměřením na perzistentní organické polutanty. Pracoviště disponuje několika plynovými a kapalinovými chromatografy s vysoce citlivými hmotnostními a spektrofotometrickými detektory: GC-MS/MS, GC-MS, GC-HRMS, LC-MS/MS,  GC-FID, GC-ECD, LC-FLD.

 

Laboratoř má akreditovaný systém jakosti dle mezinárodně uznávaného standardu ČSN EN 17025. Rozsáhlé zkušenosti odborných pracovníků laboratoře, kteří dlouhodobě spolupracují s řadou tuzemských i zahraničních institucí, jsou zárukou vysoké kvality služeb. Dalším ukazatelem kvality práce analytické laboratoře je pravidelná účast a výborné výsledky mezilaboratorních porovnávacích rozborů i na mezinárodní úrovni.

Zpracování vzorků zpravidla provádíme od tří do deseti pracovních dnů.

Novinky

IPSW2018 27.2.2018

IPSW2018 – personální registrace + registrace abstrakt spuštěna. Prodlouženo do 11.3.2018!


Projekt: POP-DOWN 16.2.2018

Název projektu: POP-DOWN: vybavení pracoviště pro systematické snižování persistentních organických látek z průmyslu Předmětem projektu je dovybavení diagnostické jednotky, která bude zajišťovat komplexní analytické zázemí pro zákazníky, zaměřené na monitorování faktorů životního prostředí, biologické odezvy jednotlivých…


Akreditace