Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

VOUCHER API-LCMS

Název projektu: Inovativní metoda analýzy API s využitím kapalinové chromatografie

Akronym: API-LCMS

Příjemce: E&H services a.s.

Cíl projektu: Vývoj a analýza stanovení vybraných metod léčiv ve vzorcích, zejména aktuálně nedostatkových léčiv. Zpracování literární rešerše a vývoj metody stanovení analytů pomocí metody kapalinové chromatografie (LC) s vhodnou detekcí, případně LC-MS/MS (případně jiné instrumentální techniky) či jiné v závislosti na analytu. Jedná se o 8 metodik pro například tyto látky: torasemid, irbesartan, pregabalin, telmisartan, tadalafil, ibuprofen, valsartan, esomeprazole, bisoprol, kinedryl.

Financování: Dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Výzva IV. programu podpory Inovační vouchery

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021752

Certifikace


Adresa pro doručení vzorků

Doručení vzorků do laboratoře
(zkopírujte na štítek):

Sídlo: Dobrá 240, E&H services, a.s.,
739 51, Česká republika
pro doručení volejte na číslo:

+420-608742251 – příjem vzorků (info@ehss.eu)


Sídlo společnosti
E&H services, a.s.

Budějovická 618/53
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 24718602
DIČ: CZ24718602