Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Eliminace POPs

Perzistentní organické polutanty (POPs) jsou vysoce stabilní látky odolné vůči chemické i biologické degradaci. Tyto látky jsou nebezpečné pro životní prostředí a člověka. Na základě Stockholmské úmluvy z roku 2001 podepisující státy zavázaly omezit a zakázat produkci a použití POPs. Při spalování odpadů v ČR dochází ke vzniku POPs v popílcích v koncentrované podobě. V současné době dochází v ČR k ukládání těchto popílků ze spaloven na skládky odpadů. Toto je pouze dočasné řešení a je v rozporu se stanoviskem EU, jelikož je spojeno s nebezpečím uvolňování těchto látek např. huminovými kyselinami a postupným znečišťováním vod.

Novinky

IPSW2018 27.2.2018

IPSW2018 – personální registrace + registrace abstrakt spuštěna. Prodlouženo do 11.3.2018!


Projekt: POP-DOWN 16.2.2018

Název projektu: POP-DOWN: vybavení pracoviště pro systematické snižování persistentních organických látek z průmyslu Předmětem projektu je dovybavení diagnostické jednotky, která bude zajišťovat komplexní analytické zázemí pro zákazníky, zaměřené na monitorování faktorů životního prostředí, biologické odezvy jednotlivých…


Akreditace