Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Eliminace POPs

Perzistentní organické polutanty (POPs) jsou vysoce stabilní látky odolné vůči chemické i biologické degradaci. Tyto látky jsou nebezpečné pro životní prostředí a člověka. Na základě Stockholmské úmluvy z roku 2001 podepisující státy zavázaly omezit a zakázat produkci a použití POPs. Při spalování odpadů v ČR dochází ke vzniku POPs v popílcích v koncentrované podobě. V současné době dochází v ČR k ukládání těchto popílků ze spaloven na skládky odpadů. Toto je pouze dočasné řešení a je v rozporu se stanoviskem EU, jelikož je spojeno s nebezpečím uvolňování těchto látek např. huminovými kyselinami a postupným znečišťováním vod.

Novinky

Nové osvědčení o akreditaci 11.10.2017

Po dozorové návštěvě z Českého institutu pro Akreditaci, o.p.s. jsme obdrželi nové osvědčení o Akreditaci.


Projekt PS&PL 19.2.2017

Projekt PS&PL financovaný Moravskoslezským krajem se blíží dokončení. Stav projektu můžete vidět zde.


Akreditace