Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

O společnosti

E&H services, a.s.

E&H Services je soukromá technologická a výzkumná společnost, jejíž činností je úzký, ale velmi specializovaný okruh servisních a poradenských služeb v oblasti analýz perzistentních organických polutantů (POPs) a dalších hormonálně aktivních látek, patřících do skupiny endokrinních disruptorů.

Součástí společností je akreditovaná zkušební laboratoř provádějící kvalitativní a kvantitativní analýzu organických látek. Zkušební laboratoř je přičleněna k metodické činnosti partnerské laboratoře CRL ( Community Reference Laboratory for Dioxins and PCBs in Feed and Food ve Freiburgu), čímž se našim klientům dostává jistota nejlepší profesních přístupů.

E&H Services má dlouhodobé zkušenosti v oblasti pasivního vzorkování, od roku 2000 organizuje konference International Passive Sampling Workshop and Symposium (IPSW), která již jako standard oslovuje špičku odborníků v této oblasti. V roce 2015 byl nově spuštěn eshop specializovaný na prodej pasivních vzorkovačů. Kromě toho se naše společnost zabývá i technologiemi pro eliminaci toxických POPs z průmyslových zdrojů a složek životního prostředí.

Společnost E&H services, a.s. vznikla zápisem pod spisovou značkou B 16389, a od svého zápisu (2.8.2010) je vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo společnosti se nachází na ulici Budějovická 618/53140 00 Praha 4 – Krč, s detašovaným pracovištěm v Dobré (budova VÚHŽ, a.s., 739 51 Dobrá 240).

Společnost má 3 divize a Zkušební laboratoř (ZL). Zabývá se technologiemi zaměřenými na persistentní organické látky (POPs), datovými analýzami, organizováním školících a vzdělávacích akcí a laboratorní činností. Mezi další portfolio patří podpora laboratorní diagnostiky v rozsahu systémů jakosti a podpůrných technologií.

Organizační struktura společnosti je uvedena na obrázku č. 1.

Obrázek č. 1 – Organizační struktura společnosti E&H services, a.s.

struktura

 

 

Certifikace


Adresa pro doručení vzorků

Doručení vzorků do laboratoře
(zkopírujte na štítek):

Sídlo: Dobrá 240, E&H services, a.s.,
739 51, Česká republika
pro doručení volejte na číslo:

+420-608742251 – příjem vzorků (info@ehss.eu)


Sídlo společnosti
E&H services, a.s.

Budějovická 618/53
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 24718602
DIČ: CZ24718602