Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

POP DOWN 2

Název projektu: Dovybavení pracoviště pro identifikaci a omezování POP, farmak a nelegálních drog

Akronym: POP-DOWN2

Příjemce: E&H services a.s.

Cíl projektu: Předmětem projektu je pořízení nového technologického zařízení se špičkovými technickými a užitnými parametry, které zajistí výrazné zvýšení efektivity výrobních procesů a nárůst stávající kapacity laboratorních operací.

Financování: Dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Výzva – Potenciál

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_168/0019416

Akreditace