Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

POP DOWN 2

Název projektu: Dovybavení pracoviště pro identifikaci a omezování POP, farmak a nelegálních drog

Akronym: POP-DOWN2

Příjemce: E&H services a.s.

Financování: Dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Program: Potenciál – V. Výzva

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016054

Cíl projektu: V rámci tohoto projektu bylo pořízeno nového technologického zařízení se špičkovými technickými a užitnými parametry, které zajistí výrazné zvýšení efektivity výrobních procesů a nárůst stávající kapacity laboratorních operací. Konkrétně se jedná o analytické systémy:

  • Analytický systém HPLC-MS s vysokým rozlišením
  • Analytické systémy plynových chromatografů GC-MS
  • Systém extrakce a dávkování v dusíkové atmosféře a rychlá purifikace vzorků pro následnou analýzu POP

Nabídka služeb

Na těchto analytických systémech komerčně nabízíme za tržních podmínek analýzu perzistentních organických látek, endokrinních disruptorů a dalších nepolárních i polárních organických látek, včetně léčiv a drog,

Široká nabídka pro zákazníky naší analytické laboratoře je zveřeněna na webových stránkách analytických služeb EHSS www.ehss.eu a pro testování konopí a konopných výrobků pod obchodní značkou Cannabilab (cannabilab.eu), kde jsou uvedeny parametry, podmínky a instrukce pro doručení vzorků.

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zprávu o udržitelnosti projektu za rok 2022 a 2023 ve formátu pdf k stáhnutí zde: 2022 a 2023.

Certifikace


Adresa pro doručení vzorků

Doručení vzorků do laboratoře
(zkopírujte na štítek):

Sídlo: Dobrá 240, E&H services, a.s.,
739 51, Česká republika
pro doručení volejte na číslo:

+420-608742251 – příjem vzorků (info@ehss.eu)


Sídlo společnosti
E&H services, a.s.

Budějovická 618/53
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 24718602
DIČ: CZ24718602