Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Naše služby v oblasti eliminace POPs

E&H Services, a.s. se zabývá vývojem a realizací technologií pro detoxifikaci perzistentních organických znečišťujících látek z pevných, plynných a kapalných látek, včetně poradenství v této oblasti. Při výběru těch nejlepších dostupných technologií klademe důraz na řešení, které je cenově přijatelné a zároveň má nejlepší užitnou hodnotu, tzn. je ověřené, spolehlivé, šetrné k životnímu prostředí, účinné a hlavně technicky proveditelné. Destrukční jednotky POPs navrhujeme samostatně, i jako součást jiného technologického zařízení. Vhodným uspořádáním dosahujeme technická řešení recyklace, kdy jsou vysoce toxické materiály opakovaně použitelné.

Máme bohaté zkušenosti se zpracováním různých technických matric:

–      vysoce kontaminované popílky z katalytických filtrů spalovacích jednotek

–      toxické odpady z různých filtrů a sorbentů po čištění procesních plynů/kapalin (např. aktivní uhlí),

–      toxické, jemné částice po vysoce účinné separaci z procesních plynů,

–      kapalné a pevné odpady, obsahující PCB, biocidy, a jiné POPs látky včetně prekurzorů,

–      stavební materiály,

–      tryskové písky,

–      kapalné materiály (odpadní oleje), s různými sorbenty,

–      odpadní kaly z různých procesů čištění odpadních vod,

–      sedimenty a jiné materiály s obsahem POPs a jim podobných látek.

Zaměřujeme se především na chemické látky s aromatickou a cyklickou strukturu se substituovaným chlorem, jedná se organické látky ze skupiny PCDD/F, PCB, OCP, PCBz, PCPh, hormony, antibiotika, polární pesticidy včetně jejich metabolitů.

Certifikace


Adresa pro doručení vzorků

Doručení vzorků do laboratoře
(zkopírujte na štítek):

Sídlo: Dobrá 240, E&H services, a.s.,
739 51, Česká republika
pro doručení volejte na číslo:

+420-608742251 – příjem vzorků (info@ehss.eu)


Sídlo společnosti
E&H services, a.s.

Budějovická 618/53
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 24718602
DIČ: CZ24718602