Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

PROJEKT: Aplikace-konopí

Název projektu

Příprava vybraných standardizovaných preparátů pro výrobu z konopí

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020

Program: Aplikace

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015723

Číslo výzvy: VI.

Řešitel: E&H services a.s.

Odborný garant a hlavní řešitel projektu: Ing. Tomas Ocelka, Ph.D

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 

Akreditace