Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

PROJEKT: Aplikace-konopí

Název projektu:

Příprava vybraných standardizovaných preparátů pro výrobu z konopí

Akronym: Aplikace-konopí

Financování: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020, Aplikace VI

Řešitel: E&H services a.s. (www.ehss.eu)

Odborný garant: Ing. Tomas Ocelka, Ph.D

Doba realizace: 2019-2022

Popis projektu:

Cílem tohoto projektu je přenést již existující postupy výroby extraktů z konopí a konopných výrobků z laboratorního měřítka do měřítka poloprovozního až provozního. Dále přenést zkušenosti z výroby využívající průmyslové konopí na konopí léčivé.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015723

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Akreditace