Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

PROJEKT: QDAir

Název projektu:

Výzkum a vývoj metodiky pro identifikaci bodových zdrojů znečištění pomocí dronů

Akronym: QDAir

Financování: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020, Aplikace IV

Hlavní řešitel: E&H services a.s. (www.ehss.eu)

Spoluřešitel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (www.ujep.cz)

Odborný garant: Ing. Tomas Ocelka, Ph.D

Doba realizace: 2022-2023

Popis projektu:

Cílem projektu je výzkum a vývoj komplexu alternativních vzorkovacích a analytických technik pomocí pasivních a modifikovaných průtokových vzorkovačů. Optimální set vzorkovačů bude umisťován pomocí speciálně upravených dronů na sledované bodové zdroje znečištění ovzduší. Ze sady naměřených dat pomocí analytických metod, kalibračních dat a vhodných datově-analytických nástrojů budou emisní zdroje kategorizovány a hodnoceny. Výsledky projektu budou sloužit také ke kategorizace k návrhu technologických úpravy jako doporučení pro eliminaci těch parametrů, které budou označeny jako rizikové. Výzkumné aktivity budou zahrnovat vývoj izokinetického vzorkovače, optimalizaci pasivních vzorkovačů, vývoj toxikologického biosenzoru, s následným sladěním všech komponent do funkčního celku. Navazujícími činnostmi budou vzdělávací a tréninkové aktivity nových technik a metod pro širší aplikaci.

Registrační číslo projektu: CZ.???

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Akreditace