Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

PROJEKT: DrugsLab

Název projektu

Identifikace drog, farmak a dalších látek ve vodním ekosystému – DrugsLab
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020

Program: Aplikace

Číslo výzvy: IV.

Hlavní řešitel: E&H services a.s., Žitná 1633/47, 110 00 Praha 1, laboratoře Dobrá u Frýdku-Místku 240, www.ehss.eu

Spoluřešitel: Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany, http://www.nudz.cz/

Zpracovatel: Euroforum Group, a.s.

Odborný garant a hlavní řešitel projektu: Ing. Tomas Ocelka, Ph.D
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Novinky

PROJEKT: AIA 23.10.2018

VÝVOJ METOD POKROČILÉ INFORMAČNÍ ANALÝZY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KLINICKOU PRAXI


Rozhodnutí o povolení (OPL) 21.10.2018


Akreditace