Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Laboratoř

Zkušební laboratoř (ZL) je samostatnou divizí společnosti E&H services, a.s. vznikla 1.12.2013 po organizačních změnách ZÚ se sídlem v Ostravě; do 30.11.2013 působila ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě jako součást AZL 1393.

ZL se zabývá analýzami speciálních organických látek (PCDD/F, PBDE, PCB, alkylfenoly, nonylfenoly a další) ve všech složkách životního prostředí (vody, odpady, pevné vzorky, zeminy, ovzduší, emise, potraviny, krmiva, biologický materiál) a speciálními analýzami z eluátů z pasivních vzorkovačů. Další náplní činnosti je vzorkování, a to samostatné vzorkování odpadů a pevných látek a vzorkování speciálními technikami za použití pasivních vzorkovačů (SPMD, DGT a POCIS).

ZL má zaveden systém jakosti dle ČSN EN ISO 17025 a je akreditováno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., Praha pod číslem AZL 1665. Laboratoř se pravidelně účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek v ČR i na mezinárodní úrovni, a to s výbornými výsledky.

ZL disponuje špičkovým technickým i odborným zázemím, které je unikátní i v rámci ČR a Evropy. Ve spolupráci s různými akademickými pracovišti v České republice i v zahraničí laboratoř participuje na řešení některých výzkumných projektů, pokrývající problematiku všech složek životního prostředí, i základního výzkumu v oblasti studie mechanismu tvorby a likvidace persistentních organických látek. Výsledky své práce prezentuje na odborných seminářích a konferencích doma i v zahraničí, také v tuzemském i zahraničním odbornému tisku.

Akreditace