Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Certifikace

Nové osvědčení o akreditaci vydáno 3.10.2019

 

Rozhodnutí o povolení k zacházení s návykovými látkami 2019

Certifikát ISO 9001

Osvědčení o akreditaci

Osvědčení o akreditaci vydané ČIA.

 

 

Osvědčení o plnění notifikačních požadavků pro Slovenskou republiku.

 

 

Povolení k zacházení s omamnými a psychotropními látkami.

 

cert_SVP

 

Certifikát správné výrobní praxe vydaný Statním ústavem pro kontrolu léčiv.

 

rozhodnuti SUKL

Rozhodnutí o ustanovení kontrolní laboratoře pro léčiva.

CERTIFIKÁT SVP PRO VÝROBCE

Akreditace