Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Rozsah analýz

E&H Services, a.s. v nabízí analýzu široké řady chemických látek.

Nepolární látky

– 17 nejvíce toxických PCDD/F; výsledky jsou vydávány dle požadovaných limit jak v koncentračních jednotkách, tak v jednotkách vyjadřující míru jejich toxického ekvivalentu (I-TEF), stanovení jak indikátorových (majoritní reprezentanty technických směsí), tak i toxických PCBs mající obdobné toxikologické působení, jako PCDD/Fs (tzv. dioxin-like PCBs)

–  PCDDs/ PCDFs – Polychlorované dibenzo-p-dibenzo dioxiny a dibenzofurany:  17 nejvíce toxických 2,3,7,8 PCDD/F, výsledky jsou vydávány dle požadovaných limit jak v koncentračních jednotkách, tak v jednotkách, vyjadřující míru jejich toxického ekvivalentu (I-TEF),

–  PCBs  –  Polychlorované bifenyly – stanovení indikátorových (majoritní reprezentanty technických směsí), tak i toxických, mající obdobné toxikologické působení, jako PCDD/F (tzv. dioxin-like PCB),

–  OCPs –  Organochlorované pesticidy (-zahrnující látky typu HCHs, DDTs, PCBz, PCPs, a mnohé další podobné látky, jejich konformace a metabolity.

–  Mošusové látky – pižma, voňavé látky

–  PAHs – Polycyklické aromatické uhlovodíky – včetně metylovaných (Me-PAH),

– PBDEs – Polybromované difenyletery – jak indikátorové, tak i celkové kongenerové profily

–  Alkylfenoly, alkylfenoxyláty a ftaláty

– Chloralkany (označované jako chlorparafíny, např. C10-C13)

Alifatické uhlovodíky (označované jako C10-C40)

 Polární látky:

více jak 250 látek, v rámcovém rozsahu

–  Pesticidy

–  Farmaka (hormony, antibiotika),

–  Perfluorované látky typu PFOS,PFOA a jiné,

–  Jiné látky, dle požadavků klientů a jejich komplikovaných zadání.

Certifikace


Adresa pro doručení vzorků

Doručení vzorků do laboratoře
(zkopírujte na štítek):

Sídlo: Dobrá 240, E&H services, a.s.,
739 51, Česká republika
pro doručení volejte na číslo:

+420-608742251 – příjem vzorků (info@ehss.eu)


Sídlo společnosti
E&H services, a.s.

Budějovická 618/53
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 24718602
DIČ: CZ24718602