Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

PROJEKT: CAIA

Název projektu: Vývoj metod pokročilé informační analýzy pro životní prostředí a klinickou praxi

Akronym: CAIA

Příjemce: E&H services a.s.

Cíl projektu: zkopíruj

Financování: Dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Výzva – Aplikace III

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_168/0019416

VÝVOJ METOD POKROČILÉ INFORMAČNÍ ANALÝZY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KLINICKOU PRAXI

Předmětem projektu je komplexní řešení v oblasti pokročilých informačních analýz pro preventivní a klinickou medicinální praxi. Významnou měrou pomůže s hodnocením výsledků výzkumných aktivit Centra Biocev, která pracoviště s tímto zaměřením potřebuje.

Cílem tohoto projektu je vytvoření kvalitní metodiky pro pokročilou informační analýzu nebezpečných látek v životním prostření. Mezi hlavními cílovými skupinami projektu jsou odborní pracovníci v oblasti ochrany životního prostředí a dále pracovních výrobních podniků, které patří mezi významné znečišťovatele a dalších subjektů v navazujících oblastech, které mají výrazný vliv na znečišťování životního prostředí.

Výsledkem tohoto projektu bude komplex knihoven AIA a také Centrum AIA (CAIA). Toto bude znamenat komplexní zázemí pro aplikace, které se dotýkají životního prostředí a klinické aplikace. V konečném důsledku toto bude znamenat zlepšení zdraví lidí, neb bude umožňovat a hodnotit data z preklinických nebo malých klinických studií, kde rozsah dat je malý, s velkou neurčitostí, což znamená určité řešení pro léčbu pacientů s velmi vzácnými, často těžce léčitelnými onemocněními.

Pro tento projekt je poskytnuta finanční podpora Evropské Unie.

 

Akreditace