Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

PROJEKT: CAIA

Název projektu:

Vývoj metod pokročilé informační analýzy pro životní prostředí a klinickou praxi

Akronym: CAIA

Příjemce: E&H services a.s. (www.ehss.eu)

Spolupříjemce: BIOCEV (www.biocev.eu)

Hlavní řešitel: Ing. Tomáš Ocelka, Ph.D

Cíl projektu:

Předmětem projektu je komplexní řešení v oblasti pokročilých informačních analýz pro preventivní a klinickou medicinální praxi. Významnou měrou pomůže s hodnocením výsledků výzkumných aktivit Centra Biocev, která pracoviště s tímto zaměřením potřebuje.

Cílem tohoto projektu je vytvoření kvalitní metodiky pro pokročilou informační analýzu nebezpečných látek v životním prostření. Mezi hlavními cílovými skupinami projektu jsou odborní pracovníci v oblasti ochrany životního prostředí a dále pracovních výrobních podniků, které patří mezi významné znečišťovatele a dalších subjektů v navazujících oblastech, které mají výrazný vliv na znečišťování životního prostředí.

Výsledkem tohoto projektu bude komplex knihoven AIA a také Centrum AIA (CAIA). Toto bude znamenat komplexní zázemí pro aplikace, které se dotýkají životního prostředí a klinické aplikace. V konečném důsledku toto bude znamenat zlepšení zdraví lidí, neb bude umožňovat a hodnotit data z preklinických nebo malých klinických studií, kde rozsah dat je malý, s velkou neurčitostí, což znamená určité řešení pro léčbu pacientů s velmi vzácnými, často těžce léčitelnými onemocněními.

Financování: Dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, Výzva – Aplikace III

Doba realizace: 2019-2021

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_168/0019416

Webová stránka: www.caia.cz

Pro tento projekt je poskytnuta finanční podpora Evropské Unie.

 

Certifikace


Adresa pro doručení vzorků

Doručení vzorků do laboratoře
(zkopírujte na štítek):

Sídlo: Dobrá 240, E&H services, a.s.,
739 51, Česká republika
pro doručení volejte na číslo:

+420-608742251 – příjem vzorků (info@ehss.eu)


Sídlo společnosti
E&H services, a.s.

Budějovická 618/53
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 24718602
DIČ: CZ24718602