Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Naše služby a zkušenosti

Nově byl otevřen eshop na prodej pasivních vzorkovačů a příslušných komponent.

Chemická a toxikologická analýza pasivních vzorkovačů ( SPMD, POCIS, DGT, PUF filtry).

Poradenské a vzdělávací služby v oblasti pasivního vzorkování (instalace a používání zařízení, odběr vzorků, odborné semináře a školení, mezinárodní konference).

Nově byl otevřen eshop na prodej pasivních vzorkovačů a příslušných komponent.

Naše laboratoře má zkušenosti z mnoha komerčních i výzkumných projektů.

Vyhledávání extrémně nízkých koncentračních úrovní:

o   identifikaci geogenních a antropogenních zdrojů v glaciálních vodách,

o   sledování kvality minerálních vod,

o   sledování kvality vod v chráněných územích a jejich potenciálních zdrojů.

Hodnocení kvality pitných vod – od individuálních po hromadné zdroje zásobování:

o   běžné monitorování,

o   identifikace možné kontaminace z náhlých zdrojů v rámci povodní,

Sledování a hodnocení kvality povrchových vod:

o   studie od malých vodotečí po velké řeky a jezera,

o   komplexní hodnocení pomocí biotických a abiotických systémů,

Průmyslové aplikace:

o   hodnocení kvality vody před, během a po odstranění staré ekologické zátěže,

o   identifikace hlavních zdrojů kontaminace v okolí chemických výrob a velkých skladů residuí,

o   identifikace úniků látek při těžbě ropy v okolí těžebních věží,

Hodnocení kvality ovzduší:

o   hodnocení vnitřního (pracovního) ovzduší z maximální expozice,

o   identifikace primárních zdrojů kontaminace.

Speciálních aplikace:

o  nalezení biotických, toxikologicky významných markerů a jejich kvantifikace,

o  předúprava vzorků vedoucí k izolaci prioritní fáze pro následné analytické zpracování (předúprava vzorků pomocí polopropustných membrán)

o  hodnocení zátěže pomocí expozice vybraných biotických systémů a vhodné kombinace reprezentativních odezvových faktorů.

Akreditace