Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Konzultační služby

Naše společnost je nezávislým soukromým subjektem, který vedle kvalitních služeb poskytuje konzultační služby nejvyšší kvality jejich interních i externích domácích i zahraničních expertů. Zaměřujeme se na prevenci znečištění (posilování zodpovědnosti za životní prostředí, udržitelnost, veřejné povědomí, reporting), řešení opatření vedoucí ke snižování emisní zátěže (identifikace zdrojů, pomoc s intervencí a design po-intervenčních monitorovacích studií) a řešení kontaminace půd a podzemních vod (včetně identifikace druhu kontaminace, návrhů cest remediace).

Řízení kvality ovzduší:

  • Kvalita exhalací z různých zdrojů: Problematika legislativy a standardů vv měřené oblasti  (obsah POPs, VOC, požadavky na spalovací jednotky, mobilní a malé zdroje, atd.)
  • Kvalita venkovního ovzduší: Požadavky stanovení přijatelných, identifikace zdrojů, návrh expozičních studií, významnost biologicky dostupných fází, hodnocení rizik.

Řízení kvality vody:

  • Ochrana vodních zdrojů, jejich zásoba a využití: Vodní management – jednotlivé druhy vod (povrchové, podzemní, pitné); reportování, aktivní ochrana zdrojů.
  • Kvalita odpadních vod: Sledování a hodnocení kvality odpadních vod, požadavky na vypouštění znečištěných vod, udržení kvality pomocí limit, úpravy kvality.

Řízení kvality odpadů:

  • Nebezpečné a zvláštní typy odpadů: Omezování jejich výskytu, nastavení podmínek pro termické využití, včetně odpadních olejů; pomoc s řešením nakládání s nemocničními a jinými nebezpečnými odpady.
  • Aplikace nejlepších dostupných technologií (BAT) pro řešení odpadů s obsahem POPs.

Eliminace POPs ze všech složek ŽP, návrh klíčových parametrů pro jejich technologické nakládání, omezení jejich transportu; posílení mobilních technologií.

 

Certifikace


Adresa pro doručení vzorků

Doručení vzorků do laboratoře
(zkopírujte na štítek):

Sídlo: Dobrá 240, E&H services, a.s.,
739 51, Česká republika
pro doručení volejte na číslo:

+420-608742251 – příjem vzorků (info@ehss.eu)


Sídlo společnosti
E&H services, a.s.

Budějovická 618/53
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 24718602
DIČ: CZ24718602