Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

HerbRobot

Název projektu:

Inovace v extrakci a přípravě herbálních formulací

Akronym: HerbRobot

Financování: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020, Inovace – Inovační projekt, Výzva IX

Řešitel: E&H services a.s. (www.ehss.eu)

Odborný garant: Ing. Tomas Ocelka, Ph.D

Doba řešení: 2021-2023

Popis projektu:

Cílem projektu je zajistit výrobu inovovaného produktu – purifikovaného, normalizovaného extraktu z konopí, který bude sloužit k výrobě navazujících produktů, včetně léčivých přípravků. Projekt navazuje na vlastní výzkum a vývoj žadatele a bude přenášet výrobu z laboratorních podmínek do sériové a certifikované výroby. Díky realizaci projektu bude žadatel schopen rozšířit výrobu produktů z technického konopí o nové produkty z léčivého konopí a připravit léčebné produkty s prokazatelným účinkem.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_373/0027227

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Akreditace