Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Reference

Momentálně se účastníme projektu SOPOR pro TA ČR.
Našimi významnými klienty jsou domácí i nadnárodní společnosti, se kterými spolupracujeme na kontrole kvality potravin, krmiv, biologických vzorků, vody, ovzduší. Dále spolupracujeme s partnery na pasivním vzorkování vod a ovzduší. Podílíme se také na biomonitoringu zdraví a životního prostředí v České republice.

Mimo analytické aktivity jsme také zaměřeni na technologie pro eliminaci POP, na kterých s našimi partnery intenzivně spolupracujeme.

Certifikace


Adresa pro doručení vzorků

Doručení vzorků do laboratoře
(zkopírujte na štítek):

Sídlo: Dobrá 240, E&H services, a.s.,
739 51, Česká republika
pro doručení volejte na číslo:

+420-608742251 – příjem vzorků (info@ehss.eu)


Sídlo společnosti
E&H services, a.s.

Budějovická 618/53
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 24718602
DIČ: CZ24718602