Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Reference

Momentálně se účastníme projektu SOPOR pro TA ČR.
Našimi významnými klienty jsou domácí i nadnárodní společnosti, se kterými spolupracujeme na kontrole kvality potravin, krmiv, biologických vzorků, vody, ovzduší. Dále spolupracujeme s partnery na pasivním vzorkování vod a ovzduší. Podílíme se také na biomonitoringu zdraví a životního prostředí v České republice.

Mimo analytické aktivity jsme také zaměřeni na technologie pro eliminaci POP, na kterých s našimi partnery intenzivně spolupracujeme.

Akreditace