Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

PORADENTSTVÍ – DIGITALIZACE EHSS

Název projektu: ZPRACOVÁNÍ PLÁNU DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE SPOLEČNOSTI E&H SERVICES A.S.

Akronym: DIGITALIZACE EHSS

Příjemce: E&H services a.s.

Cíl projektu: Poradenství pro automatizaci výroby lékových forem individuálně připravovaných léčivých přípravků v lékárně. Poradenské služby budou využity pro praktické nastavení procesů výroby, složené z nově zakoupených, dovyvinutých a optimalizovaných výrobních komponent. Jmenovitě o výrobní a výdejní automaty, s napojením na vyšší generaci informačního systému, který bude o všech procesech sbírat příslušná data a bude je také umožňovat jejich hodnocení. Půjde o uplatnění zcela nového paradigma lékárenské praxe, kdy se výrobní postupy svěří ověřeným a průběžně kontrolovaným automatům, zatímco lidská síla bude využita ke kontaktu s pacientem pro komunikaci nejlepší aplikace produkovaného léčiva.

Financování: Dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Výzva I. programu podpory Poradenství – Poradenské služby pro MSP

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_168/0019416

 

 

 

Certifikace


Adresa pro doručení vzorků

Doručení vzorků do laboratoře
(zkopírujte na štítek):

Sídlo: Dobrá 240, E&H services, a.s.,
739 51, Česká republika
pro doručení volejte na číslo:

+420-608742251 – příjem vzorků (info@ehss.eu)


Sídlo společnosti
E&H services, a.s.

Budějovická 618/53
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 24718602
DIČ: CZ24718602