Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Voucher BioAnalEx

Název projektu: Testování bioaktivních látek v extraktu

Akronym: BioAnalEx

Cíl projektu: Cílem realizace projektu je inovativní vývoj a design metod pro cílené i necílené instrumentální analýzu extraktů s obsahem bioaktivních látek. V rámci instrumentace budou využity zejména spektroskopické a separační techniky se zaměřením zejména na analýzu flavonoidů – terpenů. Realizace projektu přinese inovativní metodiku analýzu v konkrétní bioaktivní matrici využitelnou v současné analytické a medicinální praxi. Pro tento projekt je poskytnuta finanční podpora Evropské Unie.

Dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Výzva IV. programu podpory Inovační vouchery

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0016454

Akreditace