Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

PS&PL

msk_logo

Projekt měl stanovený tyto důležité cíle:

  • vytvořit a dovybavit pracoviště pro výzkum a výrobu,
  • zajistit příslušnou standardizaci metodik, nejlépe pomocí ISO certifikace, včetně pořízení příslušného vybavení a zahrnutí do standardizovaného systému,
  • přenos nových výzkumných výsledků do komerčních aktivit,
  • nabídnout produkty pro mezinárodní využití,
  • dokončit příslušnou patentovou ochranu, kde to bude vhodné,
  • zajistit příslušnou prezentaci výsledku na mezinárodní půdě + v domácím prostředí

Projekt byl ve všech bodech cílů naplněn.

Pacienti systémů PS se mohou těšit v dodávkách těchto systémů a uživatelé PS stejně tak pasivních vzorkovačů pro své četné aplikace.

Novinky

PROJEKT: AIA 23.10.2018

VÝVOJ METOD POKROČILÉ INFORMAČNÍ ANALÝZY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KLINICKOU PRAXI


Rozhodnutí o povolení (OPL) 21.10.2018


Akreditace