Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

PS&PL

msk_logo

Projekt měl stanovený tyto důležité cíle:

  • vytvořit a dovybavit pracoviště pro výzkum a výrobu,
  • zajistit příslušnou standardizaci metodik, nejlépe pomocí ISO certifikace, včetně pořízení příslušného vybavení a zahrnutí do standardizovaného systému,
  • přenos nových výzkumných výsledků do komerčních aktivit,
  • nabídnout produkty pro mezinárodní využití,
  • dokončit příslušnou patentovou ochranu, kde to bude vhodné,
  • zajistit příslušnou prezentaci výsledku na mezinárodní půdě + v domácím prostředí

Projekt byl ve všech bodech cílů naplněn.

Pacienti systémů PS se mohou těšit v dodávkách těchto systémů a uživatelé PS stejně tak pasivních vzorkovačů pro své četné aplikace.

Certifikace


Adresa pro doručení vzorků

Doručení vzorků do laboratoře
(zkopírujte na štítek):

Sídlo: Dobrá 240, E&H services, a.s.,
739 51, Česká republika
pro doručení volejte na číslo:

+420-608742251 – příjem vzorků (info@ehss.eu)


Sídlo společnosti
E&H services, a.s.

Budějovická 618/53
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 24718602
DIČ: CZ24718602