Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Akreditace

Dne 18.3.2015 proběhla pravidelná dozorová návštěva z Českého institutu pro akreditaci, s příznivým hodnocením. Zde je výňatek z přílohy osvědčení o akreditaci:

Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy.

Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku.

Aktuální seznam činností prováděných v rámci požadovaného flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři (u manažera kvality).

Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

logo

 

Napsat komentář

Akreditace