Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

České-čínsko-norské dny

Středa 18.června

Christopher Harman (NIVA) se svou skupinou čínských zástupců agentur na ochranu životního prostředí a studentů, zaměřených na Stockholmské konvence POPs navštívili naše oddělení, které má bohaté zkušenosti v oblasti pasivního vzorkování delší než 20 let. Naše umístění je v jedné z nejvíce kontaminovaných oblastí v České republice (Moravskoslezský kraj), v blízkosti města Ostravy.
První den jsme navštívili jednu ze stanic monitorování ovzduší v Bartovicích. Paní Ing. Lucie Hellebrandová demonstrovala typické postupy aktivního vzorkování vzduchu (NOx, SOx, Cox, kovy, PAH, PCDD / PCDF).
Později Prof. Kateřina Malachová a její tým nám poskytl informační exkurzi na katedru biologie Ostravské univerzity, kde provádějí různé toxikologické testy (Ames apod.) pro POPs a jiných chemických látek, zájmu, včetně nanočástic.
Večer navštívili slavný pivovar Radegast a poté typickou českou hospodu, „Kohutka“.
Čtvrtek 19.června
Měli jsme prezentaci na téma robustní analýza dat (R-projekt) a její použití v otázkách životního prostředí a zdraví, jedním z největších odborníků na toto téma, Ing. Lubomír Pavliska z Fakultní nemocnice Ostrava.
Poté jsme se účastnili praktického kurzu (pořádaném Dr. Romanou Kurkovou a Ing. Milanem Lojkáskem z E & H Services, a.s.) na téma práce s enviromentálními vzorky, včetně pasivních vzorkovačů (SPMD, DGT, POCIS), dále nakládání s PUF a půdami v laboratoři a manipulace a následné stanovování na analytických přístrojích (HPLC, GC-MS / MS, GC-HRMS, LC-MS / MS atd.).
Náše malá mezinárodní skupina se pak odebrala do terénu pro odběr vzorků a nasazení vodních pasivních vzorkovačů (SPMD, POCIS, DGT) v Ostravě. Naši odborníci Dr. Tomáš Ocelka a Ladislava Vašutová z E & H Services, a.s. uvedli výhody a nevýhody (včetně HMS) odběru vzorků v terénu s praktickou ukázkou správných postupů manipulace.
Ve večerních hodinách byla exkurze na zámek Fryštát v Karviné a historických lokalit ve Frýdku.
Pátek 20.června
Měli jsme praktický kurz chytání ryb (úhoři, pstruzi) a jejich pitvu (pro biomonitorovací studie) zajištěnou odborníky z Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka v Praze pod Žermanickou přehradou. Navštívili jsme i komerční líheň pstruhů.

Napsat komentář

Certifikace


Adresa pro doručení vzorků

Doručení vzorků do laboratoře
(zkopírujte na štítek):

Sídlo: Dobrá 240, E&H services, a.s.,
739 51, Česká republika
pro doručení volejte na číslo:

+420-608742251 – příjem vzorků (info@ehss.eu)


Sídlo společnosti
E&H services, a.s.

Budějovická 618/53
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 24718602
DIČ: CZ24718602