Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Projekt Zhášeče hoření ve výrobcích a ve vnitřním prostředí v ČR

Dne 17.3.2015 jsme podali návrh řešení projektu vypsaného Technolgickou agenturou ČR.

Předmětem veřejné zakázky je screening výrobků denní spotřeby či jiných běžně užívaných výrobků v ČR na obsah různých typů zpomalovačů hoření – zmapování národní situace. Stanovení obsahu zpomalovačů hoření v různých typech pracovního a domácího prostředí. Doplnění informací o rizicích, expozičních cestách zpomalovačů hoření – dýchání/kůže/jinak – za využití stopové analýzy emergentních kontaminantů v životním prostředí, zejména GC-HRMS a LC-HRMS – technikami aktivních a pasivních odběrů ovzduší a prachových částic, dále laboratorních metod pro studium bioakumulace v prostředí a biotických tkáních, a pro studium transportu chemických látek přes biologické membrány. Modely ekologických a zdravotních rizik a návrh postupů k jejich omezení na základě získaných informací.

bfr obrazky

Obr.1 přenos toxických zhášečů v ekosystému

Napsat komentář

Certifikace


Adresa pro doručení vzorků

Doručení vzorků do laboratoře
(zkopírujte na štítek):

Sídlo: Dobrá 240, E&H services, a.s.,
739 51, Česká republika
pro doručení volejte na číslo:

+420-608742251 – příjem vzorků (info@ehss.eu)


Sídlo společnosti
E&H services, a.s.

Budějovická 618/53
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 24718602
DIČ: CZ24718602