Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Zhášeče

Zhášeče hoření ve výrobcích a ve vnitřním prostředí v ČR

Ve výběrovém řízení jsme získali k řešení projekt Zhášeče hoření ve výrobcích a ve vnitřním prostředí v ČR (TB030MZP003) vypsaný Technologickou agenturou České republiky. Projekt se věnuje zmapování stavu těchto látek v různých výrobcích a prostředích v České republice a zavedení metodik pro jejich sledování.

S tímto projektem nám pomáhají tito subdodavatelé:

  • Fakultní nemocnicí v Ostravě
  • The Norwegian Institute for Water Research (NIVA) – Norsko
  • Státní zdravotní ústav
  • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
  • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

logo_white_red

Certifikace


Adresa pro doručení vzorků

Doručení vzorků do laboratoře
(zkopírujte na štítek):

Sídlo: Dobrá 240, E&H services, a.s.,
739 51, Česká republika
pro doručení volejte na číslo:

+420-608742251 – příjem vzorků (info@ehss.eu)


Sídlo společnosti
E&H services, a.s.

Budějovická 618/53
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 24718602
DIČ: CZ24718602