Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Zhášeče

Zhášeče hoření ve výrobcích a ve vnitřním prostředí v ČR

Ve výběrovém řízení jsme získali k řešení projekt Zhášeče hoření ve výrobcích a ve vnitřním prostředí v ČR (TB030MZP003) vypsaný Technologickou agenturou České republiky. Projekt se věnuje zmapování stavu těchto látek v různých výrobcích a prostředích v České republice a zavedení metodik pro jejich sledování.

S tímto projektem nám pomáhají tito subdodavatelé:

  • Fakultní nemocnicí v Ostravě
  • The Norwegian Institute for Water Research (NIVA) – Norsko
  • Státní zdravotní ústav
  • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
  • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

logo_white_red

Akreditace