Analýza konopí Slider4 Slider3 Slider2 Slider1

Archiv rubriky: Novinky

Projekt PS&PL

Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem uskutečňujeme projekt Pracoviště pro výzkum a výrobu pozičních systémů a pasivních samplerů pro klinickou a preventivní praxi. Jedná se o zřízení pracoviště pro výrobu pasivních vzorkovačů a pozičních systémů, vylepšení metodik výroby, nabídky zahraničním partnerům a dokončením patentové ochrany pozičních systémů.

msk_logo

 

Zhášeče

Zhášeče hoření ve výrobcích a ve vnitřním prostředí v ČR

Ve výběrovém řízení jsme získali k řešení projekt Zhášeče hoření ve výrobcích a ve vnitřním prostředí v ČR (TB030MZP003) vypsaný Technologickou agenturou České republiky. Projekt se věnuje zmapování stavu těchto látek v různých výrobcích a prostředích v České republice a zavedení metodik pro jejich sledování.

S tímto projektem nám pomáhají tito subdodavatelé:

  • Fakultní nemocnicí v Ostravě
  • The Norwegian Institute for Water Research (NIVA) – Norsko
  • Státní zdravotní ústav
  • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
  • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

logo_white_red

SOPOR

 Projekt Systematická ochrana vodních zdrojů před rizikem znečištění pesticidy a jejich metabolity (SOPOR)

účastníme se projektu SOPOR s dalšími řešiteli:

  • AQUATEST, a.s.,
  • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,
  • Vodárna Káraný, a.s.,
  • Ekotechnika s.r.o.

Více informací o projektu SOPOR zde

Akreditace

Dne 18.3.2015 proběhla pravidelná dozorová návštěva z Českého institutu pro akreditaci, s příznivým hodnocením. Zde je výňatek z přílohy osvědčení o akreditaci:

Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy.

Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku.

Aktuální seznam činností prováděných v rámci požadovaného flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři (u manažera kvality).

Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

logo

 

Akreditace